Nasza oferta

 • Otolaryngologia
 • Otolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i Foniatria
 • Medycyna snu i Zespołu Obturacyjnego Bezdechu Śródsennego (w tym chrapania)
 • Pediatria
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Poradnia laktacyjna
 • Alergologia i alergologia dziecięca
 • Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci
 • Zajęcia wspomagające rozwój dziecka do lat 3
 • Poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami w zasypianiu i rytmie snu – już wkrótce
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności indywidualna i grupowa dla dorosłych- już wkrótce
 • Diagnoza i terapia problemów laktacyjnych ze strony matki i dziecka
 • Zabiegi pocięcia skróconego wędzidła języka u noworodków i niemowląt
 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalną dzieci i dorosłych z zaburzeniami funkcji strefy ustno-twarzowej (tj.: ustny tor oddychania, chrapanie, problemy laryngologiczne, wady zgryzu, zaburzenia pracy stawów skroniowo-żuchwowych)
 • Diagnoza i terapia dzieci i dorosłych ze skróconym wędzidłem języka (przygotowanie do zabiegu, terapia zaburzonych funkcji)
 • Diagnoza i terapia noworodków i niemowląt z zaburzeniami ssania
 • Diagnoza i terapia niemowląt i dzieci z problemami w rozszerzaniu diety
 • Diagnoza i terapia bazowych umiejętności komunikacyjnych (w tym dzieci z zespołem Aspergera)
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i dorosłych z wadami wymowy
 • Rehabilitacja logopedyczna w zaburzeniach głosu u dzieci i dorosłych
 • Elektrostymulacja logopedyczna

Badanie videofiberoskopowe

 • Ocena przerostu migdałka gardłowego
 • Ocena jamy nosa i zatok przynosowych
 • Ocena gardła dolnego i krtani

Badanie słuchu

 • Audiometria tonalna
 • UCL
 • Audiometria impedancyjna
 • Audiometria szerokopasmowa
 • Otoemisje
 • ABR w placówce
 • ABR w domu pacjenta
 • Diagnoza i terapia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego metodami Neuroflow ATS oraz Johansen IAS.
 • Ocena skróconego wędzidła języka (logopeda, neurologopeda, lekarze specjaliści: neonatolog, otolaryngolog oraz audiolog i foniatra)
 • Terapia miofunkcjonalna zaburzonych funkcji strefy ustno-twarzowej związanych ze skróconym wędzidłem języka (logopeda i neurologopeda- terapeuta miofunkcjonalny)
 • Przygotowanie do zabiegu podcięcia wędzidła języka oraz opieka logopedyczna po zabiegu (logopeda i neurologopeda – terapeuta miofunkcjonalny)
 • Kwalifikacja do zabiegów podcięcia wędzidła języka ( lekarze specjaliści – neonatolog, laryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra)
 • Zabieg podcinania wędzidła języka w znieczuleniu miejscowym (lekarze specjaliści – chirurg stomatologiczny, neonatolog, laryngolog dziecięcy)
 • Fizjoterapia niemowląt i małych dzieci metodami NDT-Bobath, PNF oraz ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Diagnoza i fizjoterapia wad postawy u dzieci
 • Diagnoza i terapia zaburzeń motoryki małej (terapia ręki)
 • Fizjoterapia oddechowa
 • Już wkrórce
 • Treningi oddechowe metodą Buteyko – już wkrótce
 • Nauka prowadzenia masażu Shantala
 • Joga Nidra – joga snu i głębokiej relaksacji
 • Joga dla kobiet w ciąży
 • Joga dla mam z dziećmi do 12 miesiąca życia