Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym nobilismed.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”).

Administratorem Serwisu internetowego jest Nobilismed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy  Ks. Juliana Chrościckiego 44/46 lok.13, 02-421 Warszawa, NIP 5223208906, REGON 389842861

Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzana danych osobowych zbieranych przeze nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego

Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz funkcjonalności naszego serwisu tak jak i większości serwisów WWW, również i my przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszego Serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Zebrane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz Serwis internetowy,
  • w celu weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, zapamiętania Twoich ustawień w Serwisie internetowym oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy nasza strona internetowa zbiera również pliki cookies.

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookie?

Przykłady wykorzystania plików cookies w naszym Serwisie internetowym:

  • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień w Serwisie internetowym,
  • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki.

Jakich plików „cookies” używamy?

Wykorzystywane w ramach Serwisu internetowego pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Ciebie z Serwisu internetowego lub po zamknięciu przeglądarki internetowej.:

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • Niezbędne – – pliki te są konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu internetowego,
  • Funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Serwisu internetowego, które w przypadku ich dezaktywacji mogą być ograniczone, umożliwiają one również zapamiętanie Twoich ustawień,

Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?

W przypadku cookies niezbędnych i funkcjonalnych możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień w zakresie akceptacji cookies funkcjonalnych możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi funkcjonalnych plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

Odmowa rejestrowania plików cookies niezbędnych i funkcjonalnych może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ te pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy.

Czas przetwarzania danych osobowych

Zebrane przeze nas logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszym Serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie administrowania Serwisem internetowym,
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe w ramach Serwisu internetowego.