Archive for Term: Pozostali specjaliści

Julianna Żukowska
neonatolog (in spe),
dyplomowany i certyfikowany doradca laktacyjny,
instruktor metod rozpoznawania płodności
Bartłomiej Dao Lien
audiofonolog i protetyk słuchu,
certyfikowany provider treningów słuchowych metodą Neuroflow ATS,
certyfikowany provider treningów słuchowych metodą Johansen IAS
Monika Cydejko
neurologopeda,
terapeuta miofunkcjonalny