Marta Kotlińska-Niewiadomska
Specjalista
psycholog,
terapeuta,
coach rodzicielski
 • Zajmuje się:
  • Diagnozę funkcjonalno-rozwojową i terapię dzieci (3-10 lat)
  • Konsultacje psychologiczne dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • Konsultacje psychologiczne i coaching rodzicielski
  • Terapię dzieci ze spektrum autyzmu
  • Pisze opinie psychologiczne
  • Pracuje również w języku angielskim

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.
Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące, między innymi:

 • Trzystopniowe szkolenie „Stosowana Analiza Zachowania, Terapia Behawioralna w teorii i praktyce” CTB, Centrum Terapii Behawioralnej, Gliwice,
 • Diagnoza i terapia ręki, Acentrum Szkolenia, Warszawa
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole, Wczesna terapia autyzmu, UCLA, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles,
 • Trening jedzenia, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS,
 • Trudności w jedzeniu z perspektywy potencjalnie traumatycznego doświadczenia. Rola podejścia opartego na relacjach, Ośrodek Wspierania Rozwoju NEUROMIND, Kraków,
 • asystent nauczyciela z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w Leeds, UK,
 • terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu w klasie edukacji specjalnej w San Jose, California
 • terapeuta i diagnosta w Fundacja JiM (Jaś i Małgosia) w Łodzi
 • psycholog dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej w Warszawie,
 • pedagog specjalny wspomagający dzieci ze spektrum autyzmu i specjalnymi potrzebami rozwojowymi w przedszkolach w Warszawie

LEKARZE I SPECJALIŚCI NOBILISMED

Magdalena Tomaszewska
Specjalista
otolaryngolog,
otolaryngolog dziecięcy
dr n. med. Tomasz Grochowski
Specjalista
otolaryngolog,
otolaryngolog dziecięcy
Teresa Ryczer-Sikora
Specjalista
otolaryngolog,
otolaryngolog dziecięcy
Teresa Bis-Oleniacz
Specjalista
otolaryngolog,
otolaryngolog dziecięcy
dr n. med. Dana Pavlovschi
Specjalista
audiolog,
foniatra
Patrycja Ostapiuk-Dąbrowska
Specjalista
chirurg stomatologiczny
dr n. med. Diana Kamińska
Specjalista
gastroenterolog dziecięcy,
transplantolog kliniczny,
pediatra
Julianna Żukowska
Specjalista
neonatolog (in spe),
dyplomowany i certyfikowany doradca laktacyjny,
instruktor metod rozpoznawania płodności
Anita Gawlik-Scisło
Specjalista
lekarz specjalista alergologii i pediatrii
Marta Kotlińska-Niewiadomska
Specjalista
psycholog,
terapeuta,
coach rodzicielski
Bartłomiej Dao Lien
Specjalista
audiofonolog i protetyk słuchu,
certyfikowany provider treningów słuchowych metodą Neuroflow ATS,
certyfikowany provider treningów słuchowych metodą Johansen IAS
Bartosz Rigall
Specjalista
audiofonolog,
protetyk słuchu
Monika Cydejko
Specjalista
neurologopeda,
terapeuta miofunkcjonalny
Edyta Żebrowska
Specjalista
logopeda,
terapeuta miofunkcjonalny
Weronika Wnuk
Specjalista
fizjoterapeuta,
terapeuta terapii SI
Monika Słodkowska
Specjalista
fizjoterapeuta,
terapeuta terapii SI
Natalia Jeneralska
Specjalista
fizjoterapeuta oddechowy