Natalia Jeneralska
Specjalista
fizjoterapeuta oddechowy
 • Specjalizuje się w:
  • Indywidualnym doborze prawidłowej formy drenażu drzewa oskrzelowego
  • Fizjoterapii oddechowej w przebiegu chorób restrykcyjnych i obturacyjnych
  • Terapii inhalacyjnej
  • Indywidualnym dopasowaniu sprzętu do nebulizacji i drenażu drzewa oskrzelowego
  • Technikach oczyszczających górne drogi oddechowe
  • Ocenie rozwoju neouromotorycznego wg metody NDT Bobath
  • Rehabilitacji niemowląt metodą NDT Bobath
  • Instruktażu pielęgnacyjnym niemowląt i wcześniaków wg NDT Bobath

Fizjoterapeuta oddechowy, terapeuta NDT Bobath z dwudziestoletnim stażem pracy. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Od początku pracy zawodowej związana z fizjoterapią pulmonologiczną i pediatryczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis (osoba kontaktowa na Polskę). Bierze czynny udział w szkoleniu fizjoterapeutów oraz lekarzy w zakresie fizjoterapii oddechowej. Aktywnie współpracuje z organizacjami pacjenckimi, bierze udział w szkoleniach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.

LEKARZE I SPECJALIŚCI NOBILISMED

Magdalena Tomaszewska
Specjalista
otolaryngolog,
otolaryngolog dziecięcy
dr n. med. Tomasz Grochowski
Specjalista
otolaryngolog,
otolaryngolog dziecięcy
Teresa Ryczer-Sikora
Specjalista
otolaryngolog,
otolaryngolog dziecięcy
Teresa Bis-Oleniacz
Specjalista
otolaryngolog,
otolaryngolog dziecięcy
dr n. med. Dana Pavlovschi
Specjalista
audiolog,
foniatra
Patrycja Ostapiuk-Dąbrowska
Specjalista
chirurg stomatologiczny
dr n. med. Diana Kamińska
Specjalista
gastroenterolog dziecięcy,
transplantolog kliniczny,
pediatra
Julianna Żukowska
Specjalista
neonatolog (in spe),
dyplomowany i certyfikowany doradca laktacyjny,
instruktor metod rozpoznawania płodności
Anita Gawlik-Scisło
Specjalista
lekarz specjalista alergologii i pediatrii
Marta Kotlińska-Niewiadomska
Specjalista
psycholog,
terapeuta,
coach rodzicielski
Bartłomiej Dao Lien
Specjalista
audiofonolog i protetyk słuchu,
certyfikowany provider treningów słuchowych metodą Neuroflow ATS,
certyfikowany provider treningów słuchowych metodą Johansen IAS
Bartosz Rigall
Specjalista
audiofonolog,
protetyk słuchu
Monika Cydejko
Specjalista
neurologopeda,
terapeuta miofunkcjonalny
Edyta Żebrowska
Specjalista
logopeda,
terapeuta miofunkcjonalny
Weronika Wnuk
Specjalista
fizjoterapeuta,
terapeuta terapii SI
Monika Słodkowska
Specjalista
fizjoterapeuta,
terapeuta terapii SI
Natalia Jeneralska
Specjalista
fizjoterapeuta oddechowy